තාක්ෂණික ගවේෂණය සහ පුහුණුව

 • මෙවලම් සැකසීමේ කාර්යය
  පසු කාලය: අප්රේල්-08-2022

  Qidu මිනුම් විද්‍යාව NC යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන විට, වැඩ ෙකොටස් සැකසීමේ සහ නිෂ්පාදනයේ නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සඳහා, වඩාත්ම කාලය ගතවන සහ නිපුණතා පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යය වන මෙවලමෙහි පිහිටීම සම්භවය නිවැරදි කිරීම අවශ්‍ය වේ.මෙවලම් කට්ටලයක් නොමැති CNC යන්ත්‍රය සඳහා, එක් එක් ඕෆ්සෙට් අගය ද...වැඩිදුර කියවන්න»

 • මෙවලම් කට්ටලයේ ස්ථාපන ක්රමය
  පසු කාලය: අප්රේල්-07-2022

  Qidu මිනුම් විද්‍යාව ආර්ථිකයේ දියුණුවත් කාර්මීකරණයේ වේගවත් ක්‍රියාවලියත් සමඟ අපගේ ජීවිතය මෝටර් රථ අමතර කොටස්වල සිට අභ්‍යවකාශ ෂටලය දක්වා සියලු වර්ගවල කාර්මික උපකරණවලින් පිරී තිබේ.මෙම කාර්මික උපකරණ නිෂ්පාදනය මෙවලම් කට්ටලය භාවිතයෙන් වෙන් කළ නොහැකි ය ...වැඩිදුර කියවන්න»

 • මෙවලම් කට්ටලය භාවිතා කිරීමේ කුසලතා
  පසු කාලය: අප්රේල්-07-2022

  මෙවලම් දිග වන්දි යනු NC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානයේ වැදගත් මෙහෙයුම් අන්තර්ගතයකි.එහි නිරවද්‍යතාවය කොටස්වල යන්ත්‍රෝපකරණ නිරවද්‍යතාවයට සහ යන්ත්‍ර මෙවලම්වල නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවයට සෘජුවම බලපානු ඇත.යන්ත්‍රවල මෙවලම් දිග වන්දි ගෙවීමේ වැදගත්ම මෙවලම සම්බන්ධතා මෙවලම් කට්ටලයයි.CNC mach සඳහා...වැඩිදුර කියවන්න»